Jurgaičių (Domantų) piliakalnio (Kryžių kalno) teritorijos su prieigomis sutvarkymas

Išanalizavus esamą situaciją ir apžvelgus analogus, nutarta laikytis krikščioniško paprastumo ir susiliejimo su aplinka idėjos. Vystoma koncepcija, kuri išryškintų svarbiausius teritorijoje esančius objektus: upę, lygumas ir piliakalnį. Naujai atsirandantys objektai susilieja su aplinka: arba pranyksta po žeme, arba nedominuoja. Rengiant koncepciją, nutarta visą komercinę ir kitą veiklą siūlyti organizuoti pėsčiųjų alėjoje, kuri bus įgilinta į žemę 4 metrus. Taip bus išlaikytas esamas šiai vietovei būdingas lygus reljefas ir išryškintas svarbiausias teritorijos objektas – Jurgaičių piliakalnis – Kryžių kalnas.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia:

https://issuu.com/smediagroup/docs/ai__kinamasis_ra__tas_48b0f26f45395f

https://issuu.com/smediagroup/docs/1_baigtas

https://issuu.com/smediagroup/docs/2_baigtas

https://issuu.com/smediagroup/docs/3_baigtas_3

https://issuu.com/smediagroup/docs/4_baigtas_2

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS (KU) - ŠIAULIŲ KOMANDA